Welkom 
 Offshore
 Vennootschappen 
Domicilie
 Zaakvoerder 

Boekhouding - Fiscaliteit - BTW - Begeleiding starters - Bedrijfsadvies
Noem uw boekhouder maar gerust de dokter van uw bedrijf. Uw boekhouding moet u op elk moment een duidelijk inzicht kunnen bieden in de gezondheid van uw onderneming. Een gezonde boekhouding is dus de ruggengraat van uw onderneming en het vormt de basis voor het welslagen van uw project.
De keuze van de meest geschikte boekhouder voor uw zaak is daarom essentieel.
Een duidelijke boekhouding in combinatie met een kwaliteitsvolle analyse van uw cijfers leveren u een schat aan informatie op. Uw boekhouder helpt u deze gegevens te interpreteren. Naarmate die informatie actueler is, kunt u het leidinggeven natuurlijk ook beter bijsturen. U kan ook problemen voorkomen of oplossen voordat deze onoverkomelijk worden.
Op deze manier blijft uw boekhouding niet louter een administratief gegeven, het is een beleidsinstrument dat u in staat stelt de dagelijkse leiding over uw onderneming te verbeteren.
Bent u een startende ondernemer?
Dan is het onder de arm nemen van een goede boekhouder niet enkel een noodzaak, maar ook een hulp. Hij staat u namelijk bij de volledige opstarting steeds bij met raad en daad.
Vele starters willen echter graag zelf zorgen voor hun administratie. Maar meestal blijkt dit echter meer tijd in beslag te nemen dan gedacht. Ook zorgt dit enkel maar voor ergernis wanneer men niet steeds over de nodige kennis beschikt. De nood aan advies en goede begeleiding is bovendien vaak het grootst bij starters. De kost van een boekhouder waarop men op het eerste zicht bespaart, blijkt dus meestal helemaal geen besparing te zijn.

Wat houdt de opstarting precies in?

Allereerst dient de haalbaarheid van uw project afgetoetst te worden aan de realiteit en moet er een degelijk businessplan opgesteld worden. Als hieruit kan vastgesteld worden dat uw onderneming slaagkans heeft, kan onderzocht worden of u best kiest voor een eenmanszaak of een vennootschap. Verder moet uw BTW nummer aangevraagd worden en moeten o.a. uw inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en sociale zekerheden in orde gebracht worden.
Bent u een ervaren ondernemer?
Evenals voor een ervaren ondernemer dient een boekhouder als basis om uw bedrijf goed te kunnen runnen. Het doel van uw boekhouder is bovendien u te helpen bij het verwezenlijken van uw doelstellingen.
Buiten de basistaken van uw boekhouder (het inboeken van boekhoudkundige verrichtingen, aangifte van BTW en belastingen, het opstellen van de jaarrekening, het vervullen van alle wettelijke verplichtingen), geeft hij advies bij belangrijke beslissingen. Dit advies gebeurt vaak in samenspraak met andere specialisten zoals notarissen, advocaten en bedrijfsrevisoren.
Hij voert de nodige analyses uit i.v.m. uw inkomsten en uitgaven, investeringen, besparingen, rentabiliteit op eigen vermogen (ROI), evolutie van de kosten,… . Dit maakt het mogelijk om u specifieke investeringen of besparingen aan te raden en uw kosten onder controle te houden. Hij zal er tevens voor zorgen dat u geen overbodige belastingen betaalt. Hij zal u gunstige fiscale maatregelen voorstellen en mogelijke subsidies en premies aanbrengen. Hij kan u mogelijkheden aanreiken om uw dienstverlening te verbeteren en aan de alarmbel trekken wanneer nodig.
Dit geheel zorgt ervoor dat uw boekhouder zijn kostprijs geheel of gedeeltelijk terugverdient. Bovendien kan u zich focussen op uw eigen activiteiten!
Voor volgende diensten kan je bij mij terecht :
Voeren van boekhouding voor :

⦁ zelfstandigen
⦁ vrije beroepen
⦁ kleine en middelgrote KMO’s
BTW
⦁ aangiften
⦁ diverse listings
Fiscaliteit
⦁ opmaken balansen en resultatenrekeningen
⦁ tussentijdse rapporteringen en besprekingen
⦁ opmaken van aangiftes in de personenbelasting en vennootschapsbelasting
⦁ advies
⦁ optimalisatie
⦁ bijstaan en verdedigen van uw dossier tijdens controles van de verschillende administraties
Startersformaliteiten
⦁ begeleiding
⦁ aanvraag ondernemingsnummer
⦁ oprichten vennootschap
⦁ opstellen financieel plan
⦁ aansluiting sociaal secretariaat
Opmaken en neerleggen jaarrekeningen
Juridisch
⦁ samenwerking met verschillende advocaten en bedrijfsrevisoren
Sociaal
⦁ samenwerking met verschillende sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten